Festival Muziek en Monument op zaterdag 8 juni 2024

Festival in de woldkerken van het Oldambt

Het Oldambt, ooit op de zee veroverd land, kent bijzondere kerken en kerkjes. Sommige dateren uit de Middeleeuwen, andere zijn jonger van leeftijd maar allemaal hebben ze dít gemeen: ze zijn van grote waarde voor de plaatselijke gemeenschap en ze geven karakter en uitstraling aan de dorpen.
De plaatselijke commissies van Finsterwolde, Midwolda, Oostwold en Nieuwolda hebben samen met de Stichting Hintsorgel de handen ineen geslagen om dit unieke erfgoed in te zetten als podium voor het eendaagse muziekfestival Muziek en Monument. Diverse muzikanten blazen samen met vrijwilligers én plaatselijke ondernemers de kerken en dorpen op die dag volop leven in.
Op het festival Muziek en Monument zijn 4 verschillende optredens van musici met een repertoire van Beatles tot Bach en genres van Cash tot Folk met als verbindende factor de Grunneger sproak.

Uitvoerende musici:

The Northern Consort, locatie Finsterwolde

Diederik Nomden, locatie Oostwold

Linde Nijland en Bert Ridderbos, locatie Nieuwolda

Alex Vissering, Olaf Vos en band VanDeStroat, Ludolf Heikens, locatie Midwolda

Terugblik op open monumentendag 2023

Op Monumentendag hebben we veel mensen mogen verwelkomen in de Dorpskerk. Mensen kwamen uit alle windstreken. Velen kwamen boven bij het orgel kijken en kregen uitleg over het instrument. Ze konden van dichtbij zien hoe een organist niet alleen met zijn handen de beide klavieren bespeelt maar ook tegelijkertijd met zijn voeten de toetsen pedaal indrukt. Het thema Leven Erfgoed werd niet alleen door de organist tot leven gebracht. Ook mensen van boerderij Hermans Dijkstra en een rijwielclub bezochten het monument. Ze arriveerden op historische fietsen waaronder deze met z’n grote wiel. 

Een grandioze dag waarop velen hebben kennisgemaakt en genoten van het historische Hintsorgel. 

Open monumentendag zaterdag 9 september 2023, 10.00 - 16.00 u

Fotograaf: Marcel Lameijer

Op zaterdag 9 september is het open monumentendag. De prachtige Dorpskerk te Midwolda is te bezichtigen, evenals het grootste historische dorps-orgel van Nederland, gebouwd door A.A. Hints in 1772.

Het thema dit jaar is: levend erfgoed. Immaterieel erfgoed, of ‘Levend Erfgoed’, zijn de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer doorgeven. U wordt van harte uitgenodigd om kerk en orgel te bezichtigen. Organist Ludolf Heikens is aanwezig  om een rondleiding te geven bij het orgel en het instrument te bespelen.

Iedereen is van harte welkom om deze parel in het Oldambt te komen bezoeken.

Openingstijden 10.00 – 16. 00 u

Concert Ludolf Heikens op zaterdag 1 juli 2023, 20.00 u

Op zaterdag 1 juli speelt Ludolf Heikens een concert op het Hintsorgel in de Dorpskerk te Midwolda. Heikens is de organist van dit orgel gebouwd door de Gronings-Hamburgse orgelbouwer Albertus Anthony Hinsz. Hints heeft de orgelbouw traditie van Schnitger tot een hoogtepunt gebracht in Noord-Nederland en het orgel van Midwolda, gebouwd in 1772 is daarvan de topper. Nagenoeg geheel origineel en dat hoor je terug in de klank van dit 250 jaar oude instrument

Ludolf Heikens is werkzaam bij het Organeum in Weener in Duitsland. Vanuit die functie leidt hij orgelexcursies in de gehele Eems-Dollard regio. Hij verzorgt de rondleidingen in het Organeum: een groot 19e-eeuws herenhuis gebouwd in de stijl die gebruikelijk was in de grote Hanze steden. Hierin bevindt zich een grote collectie historische muziek-instrumenten die tijdens rondleidingen door hem bespeeld worden. In de kerk van Midwolda ontvangt hij regelmatig groepen mensen aan wie hij het unieke Hintsorgel voorspeelt. Tijdens dit concert zal hij vertellen over de muziek dit hij gaat spelen. Muziek van de grootmeesters J. S. Bach, G. Böhm en F. Mendelssohn staan op het programma.

Nieuws

Nergens staan zoveel historisch unieke kerkorgels als in onze provincie

RTV-Noord verslaggever Beppie van der Sluis met het busje bij de Dorpskerk Midwolda

Onze provincie heeft de meeste historische orgels op zo’n klein stukje land. Groningen en Duits Oost-Friesland staan bekend als Europa’s orgelparadijs, met in ieder gehucht een fraai exemplaar. Maar de belangstelling voor het kerkorgel neemt af. Naar aanleiding van een artikel in NRC op 6 januari 2022 bracht RTVNoord een bezoek aan Ludolf Heikens, organist van het Hintsorgel te Midwolda. Er werd een interview gegeven, opnames gemaakt voor TV en radio. Hier de link naar het artikel met een video: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/885710/organisten-gezocht-orgel-heeft-ouderwets-imago-maar-is-juist-heel-divers