Presentatie Hintsorgel Uitgesteld

Op zaterdag 9 mei wilden we het orgel presenteren na de onderhoudswerkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Door de Corona-crisis zijn we genoodzaakt de presentatie uit te stellen.

Als er een nieuwe datum bekend is zullen we die op deze website en facebook bekend maken. Wat in het vat zit verzuurd niet: het orgel blijft en de presentatie komt als de tijd daarvoor rijp is. 

orgelmaker Winold van de Putten